Like us on Facebook

 
Zoeken   
Algemene Verkoopsvoorwaarden

Onze leveringen zijn contant betaalbaar. De waarborg op leeggoed wordt terugbetaald enkel wanneer het in goede staat wordt teruggegeven. Op niet-betaalde rekeningen wordt een intrest aangerekend van 1% per maand. Bovendien worden bij achterstal van 30 dagen de verschuldigde bedragen forfaitair verhoogd met 15%, met een minimum van 50€. De goederen blijven onze eigendom tot de facturen voldaan zijn. Inzake geschillen is de Vrederechter van het kanton Dendermonde, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg of Rechtbank van Koophandel te Dendermonde bevoegd.
Bijzondere verkoopsvoorwaarden

Via onze internet-site doorgestuurde bestellingen en per e-mail ontvangen bestellingen worden pas definitief beschouwd als ze door ons bevestigd werden. Ook voor de in de website-vermelde prijzen geldt dat ze pas definief zijn als ze door ons werden bevestigd.


AFHALING / LEVERING:

De via onze internet-site ontvangen bestellingen dienen steeds te worden afgehaald in onze winkelruimte en zijn steeds contant betaalbaar bij afhaling.

Een website-bestelling zal dus nooit geleverd worden tenzij uitdrukkelijk met ons overeengekomen en door ons bevestigd. In dergelijk geval én indien de bestelling min. 250€ bedraagt, gebeuren leveringen in de regio Groot-Dendermonde zijnde Dendermonde zelf, Sint-Amands, Bornem, Puurs, Aalst, Zele, Lokeren, Hamme, Opwijk, Londerzeel en Merchtem gratis. Wenst u toch een internet-bestelling geleverd te krijgen (alsook voor leveringen van bestelling minder dan 250€ of buiten onze uitleveringszone), kan een levering alsnog gebeuren, mits onze bevestiging, tegen kostprijs (tarief verzendbedrijf) én contante betaling bij aflevering.


LEVERINGEN FEESTEN

Contacteer ons voor de voorwaarden


AANBIEDINGEN & PRIJSGELDIGHEID

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro en inklusief BTW. De op de website vermelde artikelen, promoties en prijzen gelden tot zolang de voorraad strekt en kunnen ten allentijde wijzigen. Prijzen uit onze hoofdcomputer zijn de geldende prijzen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuële fouten in omschrijvingen en/of prijzen. Biergeschenkverpakkingen zijn, tenzij anders vermeld, steeds inklusief leeggoed.robarov